G.I.Jeo Red Ninja 지아이조 레드닌자
G.I.Jeo Red Ninja 지아이조 레드닌자
판매가 : 183,000
제조사 : SIDESHOW
원산지 : 중국
입고후가격 : @원
재고 : 품절
적립금 : 1%
멤버십할인가 : 183,000
수 량
: 한개 추가 미리계산
한개 제거

   
제품 상세정보

      제품사양                                                                        입고일정                                         
      *
스케일: 1/6                                                                   *입고완료!! 
      *크기: 높이 31cm 무게 1.81 kg                                        
   
      *재질: 플라스틱,직물                                                                                                   
      주요구성품/특징/기능                                                   
구매안내                                         
      *G.I.Jeo Red Ninja 지아이조 레드닌자                     
*멤버십 할인 적용 상품입니다.
      *'12 inch Figure'                                                         
                                                                                             
                                                                                              토이라이크 MEMBERSHIP! 안내 CLICK!   
            

상품 후기
별점평균 : 모두 0개의 상품평이 있습니다.
상품 Q&A
모두 0개의 질문이 있습니다.